Phone key

KEYCODE_CALLDial key5
KEYCODE_ENDCALLHang up key6
KEYCODE_HOMEKeyHome3
KEYCODE_MENUMenu key82
KEYCODE_BACKReturn key4
KEYCODE_SEARCHSearch key84
KEYCODE_CAMERAPhoto key27
KEYCODE_FOCUSPhoto focus key80
KEYCODE_POWERPower key26
KEYCODE_NOTIFICATIONNotification key83
KEYCODE_MUTEMicrophone mute key91
KEYCODE_VOLUME_MUTESpeaker mute key164
KEYCODE_VOLUME_UPVolume up key24
KEYCODE_VOLUME_DOWNVolume down key25

Control key

KEYCODE_ENTEREnter key66
KEYCODE_ESCAPEESC key111
KEYCODE_DPAD_CENTERnavigation key to confirm key23
KEYCODE_DPAD_UPnavigation key up19
KEYCODE_DPAD_DOWNNavigation key down20
KEYCODE_DPAD_LEFTnavigation key left21
KEYCODE_DPAD_RIGHTnavigation key to the right22
KEYCODE_MOVE_HOMEThe cursor moves to the start key122
KEYCODE_MOVE_ENDThe cursor moves to the end key123
KEYCODE_PAGE_UPPage up key92
KEYCODE_PAGE_DOWNPage down key93
KEYCODE_DELBackspace67
KEYCODE_FORWARD_DELDelete key112
KEYCODE_INSERTInsert key124
KEYCODE_TABTab key61
KEYCODE_NUM_LOCKKeypad lock143
KEYCODE_CAPS_LOCKCaps lock key115
KEYCODE_BREAKBreak/Pause键121
KEYCODE_SCROLL_LOCKScroll lock key116
KEYCODE_ZOOM_INZoom in key168
KEYCODE_ZOOM_OUTReduce key169

Key combination

KEYCODE_ALT_LEFTAlt+Left
KEYCODE_ALT_RIGHTAlt+Right
KEYCODE_CTRL_LEFTControl+Left
KEYCODE_CTRL_RIGHTControl+Right
KEYCODE_SHIFT_LEFTShift+Left
KEYCODE_SHIFT_RIGHTShift+Right

Basic

KEYCODE_0Key'0'7
KEYCODE_1Key'1'8
KEYCODE_2Key'2'9
KEYCODE_3Key'3'10
KEYCODE_4Key'4'11
KEYCODE_5Key'5'12
KEYCODE_6Key'6'13
KEYCODE_7Key'7'14
KEYCODE_8Key'8'15
KEYCODE_9Key'9'16
KEYCODE_AKey'A'29
KEYCODE_BKey'B'30
KEYCODE_CKey'C'31
KEYCODE_DKey'D'32
KEYCODE_EKey'E'33
KEYCODE_FKey'F'34
KEYCODE_GKey'G'35
KEYCODE_HKey'H'36
KEYCODE_IKey'I'37
KEYCODE_JKey'J'38
KEYCODE_KKey'K'39
KEYCODE_LKey'L'40
KEYCODE_MKey'M'41
KEYCODE_NKey'N'42
KEYCODE_OKey'O'43
KEYCODE_PKey'P'44
KEYCODE_QKey'Q'45
KEYCODE_RKey'R'46
KEYCODE_SKey'S'47
KEYCODE_TKey'T'48
KEYCODE_UKey'U'49
KEYCODE_VKey'V'50
KEYCODE_WKey'W'51
KEYCODE_XKey'X'52
KEYCODE_YKey'Y'53
KEYCODE_ZKey'Z'54

Symbol

KEYCODE_PLUSKey'+'
KEYCODE_MINUSKey'-'
KEYCODE_STARKey'*'
KEYCODE_SLASHKey'/'
KEYCODE_EQUALSKey'='
KEYCODE_ATKey'@'
KEYCODE_POUNDKey'#'
KEYCODE_APOSTROPHEKey''' (single quote)
KEYCODE_BACKSLASH Key'\'
KEYCODE_COMMA Key','
KEYCODE_PERIOD Key'.'
KEYCODE_LEFT_BRACKET Key'['
KEYCODE_RIGHT_BRACKET Key']'
KEYCODE_SEMICOLON Key';'
KEYCODE_GRAVE Key'`'
KEYCODE_SPACE Spacebar

small keyboard

KEYCODE_NUMPAD_0 small keyboardKey'0'
KEYCODE_NUMPAD_1 small keyboardKey'1'
KEYCODE_NUMPAD_2 small keyboardKey'2'
KEYCODE_NUMPAD_3 small keyboardKey'3'
KEYCODE_NUMPAD_4 small keyboardKey'4'
KEYCODE_NUMPAD_5 small keyboardKey'5'
KEYCODE_NUMPAD_6 small keyboardKey'6'
KEYCODE_NUMPAD_7 small keyboardKey'7'
KEYCODE_NUMPAD_8 small keyboardKey'8'
KEYCODE_NUMPAD_9 small keyboardKey'9'
KEYCODE_NUMPAD_ADD small keyboardKey
KEYCODE_NUMPAD_SUBTRACT small keyboardKey'-'
KEYCODE_NUMPAD_MULTIPLY small keyboardKey'*'
KEYCODE_NUMPAD_DIVIDE small keyboardKey'/'
KEYCODE_NUMPAD_EQUALS small keyboardKey'='
KEYCODE_NUMPAD_COMMA small keyboardKey','
KEYCODE_NUMPAD_DOT small keyboardKey'.'
KEYCODE_NUMPAD_LEFT_PAREN small keyboardKey'('
KEYCODE_NUMPAD_RIGHT_PAREN small keyboardKey')'
KEYCODE_NUMPAD_ENTERsmall keyboardKeyEnter key

function key

KEYCODE_F1KeyF1
KEYCODE_F2KeyF2
KEYCODE_F3KeyF3
KEYCODE_F4KeyF4
KEYCODE_F5KeyF5
KEYCODE_F6KeyF6
KEYCODE_F7KeyF7
KEYCODE_F8KeyF8
KEYCODE_F9KeyF9
KEYCODE_F10KeyF10
KEYCODE_F11KeyF11
KEYCODE_F12KeyF12

Multimedia key

KEYCODE_MEDIA_PLAYMultimedia keyPlay
KEYCODE_MEDIA_STOPMultimedia keyStop
KEYCODE_MEDIA_PAUSEMultimedia keyPause
KEYCODE_MEDIA_PLAY_PAUSEMultimedia keyPlay/Pause
KEYCODE_MEDIA_FAST_FORWARDMultimedia keyFast forward
KEYCODE_MEDIA_REWINDMultimedia keyRewind
KEYCODE_MEDIA_NEXTMultimedia keyNext song
KEYCODE_MEDIA_PREVIOUSMultimedia keyprevious song
KEYCODE_MEDIA_CLOSEMultimedia keyClose
KEYCODE_MEDIA_EJECTMultimedia keyPopup
KEYCODE_MEDIA_RECORDMultimedia keyRecording

HandleKey

KEYCODE_BUTTON_1Universal gameHandleButton#1
KEYCODE_BUTTON_2Universal gameHandleButton#2
KEYCODE_BUTTON_3Universal gameHandleButton#3
KEYCODE_BUTTON_4Universal gameHandleButton#4
KEYCODE_BUTTON_5Universal gameHandleButton#5
KEYCODE_BUTTON_6Universal gameHandleButton#6
KEYCODE_BUTTON_7Universal gameHandleButton#7
KEYCODE_BUTTON_8Universal gameHandleButton#8
KEYCODE_BUTTON_9Universal gameHandleButton#9
KEYCODE_BUTTON_10Universal gameHandleButton#10
KEYCODE_BUTTON_11Universal gameHandleButton#11
KEYCODE_BUTTON_12Universal gameHandleButton#12
KEYCODE_BUTTON_13Universal gameHandleButton#13
KEYCODE_BUTTON_14Universal gameHandleButton#14
KEYCODE_BUTTON_15Universal gameHandleButton#15
KEYCODE_BUTTON_16Universal gameHandleButton#16
KEYCODE_BUTTON_AGameHandleButtonA
KEYCODE_BUTTON_BGameHandleButtonB
KEYCODE_BUTTON_CGameHandleButtonC
KEYCODE_BUTTON_XGameHandleButtonX
KEYCODE_BUTTON_YGameHandleButtonY
KEYCODE_BUTTON_ZGameHandleButtonZ
KEYCODE_BUTTON_L1GameHandleButtonL1
KEYCODE_BUTTON_L2GameHandleButtonL2
KEYCODE_BUTTON_R1GameHandleButtonR1
KEYCODE_BUTTON_R2GameHandleButtonR2
KEYCODE_BUTTON_MODEGameHandleButtonMode
KEYCODE_BUTTON_SELECTGameHandleButtonSelect
KEYCODE_BUTTON_STARTGameHandleButtonStart
KEYCODE_BUTTON_THUMBLLeft Thumb Button
KEYCODE_BUTTON_THUMBRRight Thumb Button

to be checked

KEYCODE_NUMKeyNumber modifier
KEYCODE_INFOKeyInfo
KEYCODE_APP_SWITCHKeyApp switch
KEYCODE_BOOKMARKKeyBookmark
KEYCODE_AVR_INPUTKeyA/V Receiver input
KEYCODE_AVR_POWERKeyA/V Receiver power
KEYCODE_CAPTIONSKeyToggle captions
KEYCODE_CHANNEL_DOWNKeyChannel down
KEYCODE_CHANNEL_UPKeyChannel up
KEYCODE_CLEARKeyClear
KEYCODE_DVRKeyDVR
KEYCODE_ENVELOPEKeyEnvelope special function
KEYCODE_EXPLORERKeyExplorer special function
KEYCODE_FORWARDKeyForward
KEYCODE_FORWARD_DELKeyForward Delete
KEYCODE_FUNCTIONKeyFunction modifier
KEYCODE_GUIDEKeyGuide
KEYCODE_HEADSETHOOKKeyHeadset Hook
KEYCODE_META_LEFTKeyLeft Meta modifier
KEYCODE_META_RIGHTKeyRight Meta modifier
KEYCODE_PICTSYMBOLSKeyPicture Symbols modifier
KEYCODE_PROG_BLUEKeyBlue“programmable”
KEYCODE_PROG_GREENKeyGreen“programmable”
KEYCODE_PROG_REDKeyRed“programmable”
KEYCODE_PROG_YELLOWKeyYellow“programmable”
KEYCODE_SETTINGSKeySettings
KEYCODE_SOFT_LEFTKeySoft Left
KEYCODE_SOFT_RIGHTKeySoft Right
KEYCODE_STB_INPUTKeySet-top-box input
KEYCODE_STB_POWERKeySet-top-box power
KEYCODE_SWITCH_CHARSETKeySwitch Charset modifier
KEYCODE_SYMKeySymbol modifier
KEYCODE_SYSRQKeySystem Request/Print Screen
KEYCODE_TVKeyTV
KEYCODE_TV_INPUTKeyTV input
KEYCODE_TV_POWERKeyTV power
KEYCODE_WINDOWKeyWindow
KEYCODE_UNKNOWNUnknownKey

Android KeyCode comparison table tool

Android KeyCode comparison table tool provides online access to Android KeyCode keyboard key codes, online access to KeyCode key codes, and online extraction of Android KeyCode codes.

Your visited history:

Friend Link: 沐杉软件